O nama

 

Mi smo specijalisti za lečenje i negu vašeg vida. Vid je najvažnije ljudsko čulo, putem njega primamo čak 80 % svih informacija. Stoga je neophodno zaštititi vid od pogoršavanja usled negativnih efekata spoljašnjeg i radnog okruženja, kao što je sunčeva svetlost, zračenje TV ekrana, monitora računara itd. Osim toga, starenjem se povećava rizik od oboljenja očiju, naročito starosno uslovljenoj degeneraciji makule i katarakte.

U poslednjih 20 godina razvijeni su veoma efikasni načini lečenja i sprečavanja svih značajnijih problema sa vidom.

Spojili smo to znanje sa našom stručnostću i profesionalizmom, i nudimo vam pouzdano i pristupačno rešenje za vaše probleme sa vidom. Nudimo vam zdraviji pogled na svet.

 • Kapi za oči –za lečenje širokog spektra bolesti očiju.
 • Medicinski uređaji – namenjeni za mikrohirurške operacije očiju.
 • Dodaci ishrani – namenjeni za svakodnevnu negu oka.

Profil kompanije

UNIMED PHARMA® je slovačka farmaceutska kompanija koja je osnovana 1994. godine. Kompanije je fokusirana na razvoj i proizvodnju generičkih oftalmoloških proizvoda.

Od svog osnivanja, kompanija UNIMED PHARMA ® je prošla kroz mnoge kvalitativne i kvantitativne promene. Promene po pitanju proširenja i modernizacije proizvodnje, logistike, marketinga kao i  portfolia svojih proizvoda.

Stavljamo veliki naglasak na ljudski potencijal, što je ključni faktor u razvoju naše kompanije. Naši stručnjaci konstantno istražuju i traže nove mogućnosti u lečenju i nezi vida.

Sertifikati

UNIMED PHARMA® zadovoljava sve odgovarajuće standarde kvaliteta i poseduje potrebne sertifikate za rad i uspešno se konkuriše na globalnom farmaceutskom tržištu.

UNIMED PHARMA® je nosilac PIC/S sertifikata – (u skladu sa 91/356EEC) i GMP sertifikata – „Sertifikat dobre proizvođačke prakse“. Ovim sertifikatom UNIMED PHARMA ® zadovoljava zahteve dobre proizvođačke prakse u  skladu sa uredbom Ministarstva zdravlja Republike Slovačke broj 274/1998 Z.z. , koji odgovaraju zahtevima SZO (Svetske zdravstvene organizacije) kao i  sa smernicama Evropske direktive broj 2001/83/EC i  direktive broj 2003/94/EC.

Sticanjem ovim sertifikata postali smo motivisani da održimo već visoke standarde koje smo postigli, i tako možemo da garantujemo kvalitet i efikasnost lekova koje proizvodimo.

Politika SIM

UNIMED PHARMA spol. s r. o. razvija, proizvodi i distribuira oftalmološke lekove – kapi za oči, medicinske uređaje – irigaciona rešenja i dijagnostiku unutrašnjosti oka. Ostvarili smo i održavamo integrisani sistem upravljanja (SIM), koji uključuje sistem upravljanja za kvalitet, sistem upravljanja životnom sredinom i sistem upravljanja bezbednosti i  zdravlja na radu.

Naš sistem je zasnovan na usaglašavanju sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO13485, ISO 14001 i OHSAS 18001

 • Integrisani sistem upravljanja je sastavni deo našeg poslovanja i filzofije kompanije, a osim toga je i izraz naše posvećenosti kontinuiranom poboljšavanju svih aspekata našeg poslovanja i to posebno sprečavanju zagađenja, sigurnosti poslovanja i postizanja sve većih zahteva vezanih za kvalitet.
 • Poslovni razvoj je usmeren na dugoročno zadovoljstvo kupaca, vlasnika, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana.
 • Promovišemo zdravlje i bezbednost na radu, kao sastavni deo integrisanog sistema upravljanja i svih poslovnih aktivnosti koje vode ka prosperitetu kompanije i njenih zaposlenih.
 • Poštovanje zakonskih obaveza koji se tiču zdravlja i bezbednosti na radu, kao i obaveze koje proističu iz drugih dokumenata koje je komapnija Unimed Pharma usvojila.
 • Korporativna kultura je odgovornost i odnos zaposlenih prema kvalitetu, životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu.
 • Sistematska edukacija i stručna osposobljenost zaposlenih povećava svest o kvalitetu proizvoda, važnosti poštovanja principa bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti životne sredine.
 • Manadžment kompanije Unimed Pharma spol. s r. o. stalnim razvojem (SIM-integrisani sistem upravljanja) stvara osnovni preduslov za ispunjavanje svojih poslovnih ciljeva kao i za kontinuirano poboljšanje.
 • Dobavljači su naši partneri i zainteresovani su za usaglašavanje sa SIM politikom naše kompanije.
 • Uspeh vidimo u obezbeđivanju usklađenosti poslovanja sa zakonskim zahtevima i drugim obavezama, koje smo preuzeli na sebe da ispunimo.
 • Efikasnom komunikacijom sa zainteresovanim stranama optimizujemo SIM politiku.