Hirurgija

 

 • Hypromel 2,5%

  Sterilni viskoelastični rastvor

  • Šta je Hypromel 2,5% i kada se upotrebljava: Hypromel 2,5% je sterilan, viskoelastičan, izotoničan rastvor hidroksipropilmetilceluloze bez konzervansa. Koristi se u mikrohirurgiji oka. Injektiran u prednju očnu komoru kod operacija prednjeg segmenta oka formira i održava dubinu prednje komore. Omogućuje efikasniju manipulaciju sa unutrašnjim strukturama oka i štiti unutrašnje strukture oka, pre svega endotel kornee. HYPROMEL 2,5% takođe pomaže kod implantacije veštačkih sočiva.

   Hypromel 2,5% može da se koristi za ispiranje veštačkih sočiva i hirurških instrumenata potrebnih pri operaciji katarakte i kod implantacije sočiva.

  • Šta  Hypromel 2,5% sadrži: 1 ml rastvora Hypromel 2,5% sadrži 25 mg hipromeloze. Pomoćne supstance: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, natrijum-citrat, voda za injekcije.
  • Kako da čuvate Hypromel 2,5% i ostale informacije: Čuvati na temperaturi od 10 do 25ºC u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati. Proizvod se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na kartonskoj kutijici pored simbola peščanog sata. Datum isteka roka je poslednji dan navedenog meseca.

   Samo za jednokratnu upotrebu.

  • Pakovanje: 1 x 2mL špric sa sterilnim viskoelastičnim rastvorom, 1x kanila.
  • Proizvođač: UNIMED PHARMA spol, s.r.o., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika

   CE2265

  • Proizvođač kanile: CHIRANA T. Injecta a.s., Nam.Dr.Alberta Schweitzera 194, 96101 Stara Tura, Slovak Republic

   CE0434

  • Preuzmite uputstvo za pacijenta
 • Contrast Blue®

  (sterilan rastvor tripan plavog)

  Intraokularno dijagnostičko sredstvo

  • Šta je  Contrast Blue i kada se upotrebljava: Contrast Blue je sterilan, izotoničan, apirogen rastvor tripan plavog, koji se koristi  kao pomoćno sredstvo tokom ekstrakcije katarakte za bojenje prednje kapsule sočiva. Tripan plavo je boja za bojenje fibroznog tkiva. Olakšava vizualizaciju kapsulorekse kod nedovoljnog ili nepostojećeg crvenog refleksa pozadine i time smanjuje rizik od razvoja mogućih komplikacija (nepotpuna kapsuloreksa, pojava kapsularnih pukotina, ruptura zadnje kapsule sočiva, itd.).
  • Kako se upotrebljava Contrast Blue: Contrast Blue se upotrebljava u očnoj mikrohirurgiji prednjeg segmenta oka tokom ekstrakcije katarakte. za.bojenje prednje kapsule sočiva i poboljšanje vizualizacije kapsulorekse.
  • Šta Contrast Blue sadrži: 1 ml rastvora Contrast Blue sadrži 1mg tripan plavog. Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; dinatrijum-fosfat, bezvodni; natrijum-dihidrogenfosfat i voda za injekcije.
  • Kako da čuvate Contrast Blue i ostale informacije: Čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati. Proizvod se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na kartonskoj kutijici pored simbola peščanog sata. Datum isteka roka je poslednji dan navedenog meseca.

   Samo za jednokratnu upotrebu.

  • Pakovanje: 1x 0,5 ml rastvora u bočici, 1x kanila
  • Proizvođač: UNIMED PHARMA, Orieškova 11,821 05 Bratislava, Slovačka Republika

   CE2265

  • Proizvođač kanile: CHIRANA T.Injecta, a.s.Nam.Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stara Tura, Slovačka Republika

   CE0434

  • Preuzmite uputstvo za pacijenta