Lekovi

 

 • BENOXI

  • Generički naziv: oksibuprokain
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 4mg/ml; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01HA02   JKL: 7097040   EAN: 8606105832076
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Benoxi i čemu je namenjen: Aktivna supstanca preparata BENOXI je oksibuprokain-hidrohlorid, sintetski lokalni anestetik estarskog tipa. BENOXI izaziva privremenu, kratkotrajnu anesteziju pri intervencijama koje izvodi očni lekar (uklanjanje stranih tela iz oka, postavljanje dijagnoze bolesti oka, davanje injekcija u strukture oka). Ovaj lek ima brzo i kratkotrajno dejstvo koje se zasniva na privremenoj blokadi sprovođenja impulsa kroz vlakna senzornih nerava. Oksibuprokain je efikasniji od kokaina i ne utiče na promer zenice oka, kao i na sposobnost akomodacije. Lek BENOXI, kapi za oči je namenjen za izazivanje privremenog gubitka osetljivosti (anestezije) rožnjače i vežnjače (konjunktive): - prilikom uklanjanja stranih tela sa površine ili iz dubljih delova oka; - tokom diagnostičkih ispitivanja od strane očnih lekara (npr. merenje očnog pritiska ili posmatranje dubokih struktura oka - gonioskopija); - u pripremi za davanje injekcije u strukture oka.
  •  Uputstvo za lek
 • UNILAT

  • Generički naziv: latanoprost
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 50mcg/mL; bočica sa kapaljkom, 1×2.5ml
  • ATC: S01EE01   JKL: 7099155   EAN: 8606105832090
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Unilat i čemu je namenjen: Lek Unilat sadrži aktivnu supstancu latanoprost koja pripada grupi lekova poznatih kao analozi prostaglandina. Deluje tako što pospešuje prirodno oticanje očne vodice iz očne komore u sistemsku cirkulaciju.
  •  Uputstvo za lek
 • Brimonal 0.2%

  • Generički naziv: brimonidin
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 0.2%; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01EA05   JKL: 7094080   EAN: 8606105832045
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Brimonal i čemu je namenjen: Lek Brimonal 0.2% kapi za oči, rastvor, sadrži kao aktivnu supstancu brimonidin-tartarat koji pripada grupi selektivnih agonista alfa-2-adrenergičkih receptora. Ovi lekovi smanjuju intraokularni pritisak tako što smanjuju stvaranje očne vodice i pomažu njeno oticanje iz oka. Lek Brimonal 0.2% se koristi za snižavanje povišenog intraokularnog pritiska u sledećim stanjima: * Okularna hipertenzija * Glaukom otvorenog ugla Koristi se kao monoterapija kod pacijenata kod kojih je okularna primena beta-blokatora kontraindikovana, ili zajedno sa drugim lekovima koji snižavaju povišeni očni pritisak (beta-blokatori).
  •  Uputstvo za lek
 • Natrijum kromoglikat

  • Generički naziv: kromoglicinska kiselina
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 20mg/ml; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01GX01   JKL: 7099220   EAN: 8606105832052
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Natrijum kromoglikat i čemu je namenjen: Lek Natrijum kromoglikat, kapi za oči sadrži aktivnu supstancu kromoglicinsku kiselinu koja deluje antialergijski tako što stabiilizuje membrane senzibilisanih mastocita posle kontakta sa antigenom i inhibira oslobađanje medijatora zapaljenja. Koristi se u profilaksi (sprečavanju nastanka) i terapiji (ublažavanje tegoba)akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa. Lek mogu koristiti odrasli, adolescenti i deca starija od četiri godine.
  •  Uputstvo za lek
 • Uniclophen® 0.1%

  • Generički naziv: diklofenak
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 0.1%; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01BC03   JKL: 7099150   EAN: 8606105832069
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Uniclophen 0.1% i čemu je namenjen: Lek Uniclophen 0.1% pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Ovi lekovi smanjuju bol i zapaljenje. 1ml rastvora leka Uniclophen 0.1% sadrži 1mg aktivne supstance: diklofenak-natrijum. Lek Uniclophen 0.1% se koristi: pre operacije oka da bi zenica ostala proširena tokom operacije; posle operacije oka ili povrede oka da bi se kontrolisali bol i/ili zapaljenje; za otklanjanje bola i osetljivosti na svetlost (fotofobije).
  •  Uputstvo za lek
 • Uniflox®

  • Generički naziv: ofloksacin
  • Oblik i pakovanje: kapi za uši/oči, rastvor; 0.3%; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S03AA   JKL: 7090851   EAN: 8606105832038
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Uniflox i čemu je namenjen: Kako lek Uniflox deluje? Ofloksacin, aktivna supstanca, je baktericidni hinolonski hemioterapeutik sa širokim spektrom dejstva. Deluje na mnoge bakterijske infekcije specifičnim delovanjem na procese u bakteriji i sprečava njihovu reprodukciju. Kada se lek Uniflox upotrebljava? Za oči: Lečenje bakterijskih infekcija prednjeg očnog segmenta izazvanih patogenima osetljivim na ofloxacin: bakterijskih infekcija konjuktive (vežnjače), kornee (rožnjače), trepavica i suznih kanala, zapljenski čmičak, čmičak, čirevi rožnjače. Priprema za operacije oka i nakon operacija u oku, pri otklanjanju stranih tela i povrede oka kao prevencija infekcije. Za uši: Lečenje infekcija izazvanih patogenima osetljivim na ofloxacin kod odraslih i kod dece starije od 12 godina, lečenje infektivnih zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala i hronično gnojno zapaljenje srednjeg uha sa oštećenjem bubne opne gde se koristi kao adjuvantni (dodatni) lek uz sistemsku primenu antibiotika na koje su osetljivi prouzrokovači infekcije. Isto tako, kod dece starosti od 1 do 11 godina ovaj lek se koristi uz sistemski antibiotik, za lečenje bakterijskih zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala i akutne upale srednjeg uha sa timpanostomijom. Kod odraslih za prevenciju infekcija pri operaciji uha. Uniflox kapi za oči/uši, mogu se primeniti kod odraslih, kod adolescenata i dece starije od 1 godine.
  •  Uputstvo za lek
 • Unitimolol® 0.5%

  • Generički naziv: timolol
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 0.5%; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01ED01   JKL: 7093020   EAN: 8606105832021
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Unitimolol 0.5% i čemu je namenjen: Unitimolol 0.5% kapi za oči u obliku rastvora sadrže beta adrenergički blokator timolol koji se primenjuje lokalno u oči radi smanjenja povišenog intraokularnog pritiska u različitim stanjima: pacijenti sa povišenim očnim pritiskom (očna hipertenzija), hroničnim glaukomom (stanje povećanog očnog pritiska) otvorenog ugla uključujući afakični glaukom i kod određenih pacijenata sa sekundarnim glaukom.
  •  Uputstvo za lek
 • Unitropic® 1%

  • Generički naziv: tropikamid
  • Oblik i pakovanje: kapi za oči, rastvor; 1%; bočica sa kapaljkom, 1x10ml
  • ATC: S01FA06   JKL: 7095035   EAN: 8606105832083
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Šta je lek Unitropic 1% i čemu je namenjen: Lek Unitropic 1%, kapi za oči, rastvor je sintetički parasimpatolitik, derivat tropne kiseline. Ovaj sterilni rastvor sadrži aktivnu supstancu koja se zove tropikamid i koristi se isključivo u dijagnostičke svrhe i to: - za širenje zenica (midrijaza), da bi lekar izvršio pregled očiju; - da parališe pozitivnu i negativnu akomodaciju zenice (cikloplegija) u cilju objektivnog određivanja refrakcije svetlosti.
  •  Uputstvo za lek